Kenderaan elektrik tidak mengeluarkan sebarang pencemaran dan sebahagian daripada usaha mewujudkan alam sekitar yang lebih bersih bagi menjamin persekitaran lestari dan mampan. Tanggungjawab mempromosikan EV ini dikendalikan oleh Malaysian Green Technology Corporation (GreenTech Malaysia).

Kenderaan ini tidak dijual kepada awam, sebaliknya ditawarkan dalam skim sewaan untuk tempoh dua hingga empat tahun atau skim sewa beli kepada syarikat-syarikat milik kerajaan (GLC ), syarikat swasta senaraian awam (PLC) dan syarikat-syarikat multinasional (MNC) yang menyertai agenda hijau.