Prestasi kewangan GPIF itu turut disokong oleh pertambahan ekuiti asing dan domestik sebanyak AS$27.27 bilion (RM121.37 bilion) selepas selesai isu Brexit dan kerugian berjumlah AS$6.21 bilion (RM27.64 bi­lion) bagi pegangan bon.
Bagaimanapun, pula­ngan yang dicatatkan GPIF itu dilihat jauh le­bih rendah berbanding dividen yang diumumkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebanyak 5.7 peratus.